SMA 57 DREAMWRITER

SMA 105 Pisač Arhiva
1 Novembra, 2016
SMA 51 Pisač Arhiva
1 Novembra, 2016
SMA - Three Letters Change an Industry

Konačno proizvod koji radi SVE!

Dugotrajno čuvanje na Rollfilm ili Microfiche

Spremite svoj bitne podatke koji zahtijevaju dugoročno arhiviranje, uz minimalni trud i isplativost na dokazanom mikrofilm mediju.

SMA 35 stvara analogni backup vaših digitalnih poslovnih dokumenata. Nema više potrebe za migracijom Vaših elektronskih arhiva jer mikrofilm je potpuno softverski i hardverski neovisan.

Mikrofilm, proizveden ispravno i čuvan pod pravim uvjetima, ima životni vijek od 500 godina. Osim toga siguran je od krivotvorenja i otporan protiv virusa ili crva i ne može biti manipuliran od strane hakera.

Prvi All-In-One Proizvod na Tržištu

SMA 57 je prvi Pisač Arhiva u svijetu koji vam nudi mogućnost da se pretvoriti vaše digitalne podatke na rollfilm ili mikrofilm u jednoj jedinici. S lakoćom se može nositi sa uobičajenim slikovnim datotekama kao što su TIFF, JPEG i PDF bez obzira dali su bitonalni, crno-bijeli ili u boji. Proces pretvaranja je brz, pouzdan i pruža odličnu kvalitetu slike. Veličina izvornog dokumenta može se razlikovati od male poput razglednice do velikih karata i crteža. Nakon što su datoteke prenesene, sistem će radit automatski.

Sistem uključuje PC radnu stanicu i operativni softver koji upravljaju preuzetim datotekama.
Komunikacija s računarom odvija se putem standardnog sučelja.

Visoka Produktivnost

SMA 57 je najbrži 16/35 mm Pisač Arhiva na svijetu. U duplex modu se može pisati do 8200 slika na sat na 16 mm mikrofilm, i do 3600 slika na sat na 35 mm mikrofilm. Za manje originale – poput bibliotekarskih kartica, čekova, itd. – opcionalni nesting alat može pred-preurediti slike što rezultuje mnogo većom stopom konverzije sličica po satu.

Isplativost

Činjenica da je SMA 35 koristi mikrofilm standardne kamere čini ga vrlo ekonomičnim i ne prisiljava korisnika da kupuje vlasnički potrošni materijal. Za konvertovanje na microfiche dostupan je poseban set koji sadrži cartridge s rolom 105 mm filma od 60 m i odgovarajući set boca sa hemikalijama.