SCAN MASTER 0 3650 Skener knjiga

SCAN MASTER 0 4838 Skener knjiga
1 Novembra, 2016
SCAN MASTER 1 Skener knjiga
1 Novembra, 2016
SMA - Three Letters Change an Industry

A0 Book Scanner with Pure Efficiency!

Sve-u-jednom skener. Knjige, karte, novine, mali listovi – ovaj skener ima sve. Sa svojim postoljem knjiga A1 formata koje se može pretvoriti u A0 samo vršcima prstiju, ovaj skener je najsvestraniji skener A0 knjiga na svijetu.